Taron445

20 tekstów – auto­rem jest Ta­ron445.

Nie składam często obiet­nic. Za dużo dla mnie znaczą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 listopada 2015, 22:15

Zaw­sze byłem Twój, ale nig­dy niewolnikiem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 października 2015, 01:28

Po­dob­no co nas nie za­bija to nas wzmoc­ni. Mam nową teorię, co nas nie za­bije to nas nie zabije. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 czerwca 2015, 22:52

-Może o to chodzi by zam­knąć się w swo­jej nienawiści?
-Możli­we, ale do­piero gdy wyj­dziesz z niej, będziesz niepokonana 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2014, 01:24

I żeb­rak może być królem wśród władców 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 grudnia 2014, 23:08

Przez Ciebie mam świet­ny zmysł percepcji 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 września 2013, 02:46

Jes­teśmy mis­trza­mi włas­nych światów 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 sierpnia 2013, 02:11

Jes­tem za sta­ry na gniew, po pros­tu mi przykro 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2013, 00:07

Ku­lawe­mu zaw­sze pod górkę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2013, 00:35

Prze­pis na potęgę? Przes­tań myśleć o nie­szczęśli­wej miłości. Znajdź uczu­cie, które je zastąpi. Tyl­ko nie zastępuj jej niena­wiścią i gniewem. To Ciebie zniszczy. Wte­dy za­pom­nij o si­le i potędze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 maja 2013, 04:35
Taron445

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 lutego 2016, 01:41Taron445 do­dał no­wy tek­st

12 listopada 2015, 23:17Cris sko­men­to­wał tek­st Nie składam często obiet­nic. [...] 

12 listopada 2015, 22:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie składam często obiet­nic. [...] 

12 listopada 2015, 22:15Taron445 do­dał no­wy tek­st Nie składam często obiet­nic. [...] 

31 października 2015, 01:28Taron445 do­dał no­wy tek­st Zawsze byłem Twój, ale [...]

26 czerwca 2015, 22:56CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Podobno co nas nie [...]

26 czerwca 2015, 22:52Taron445 do­dał no­wy tek­st Podobno co nas nie [...]

7 grudnia 2014, 03:52Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st -Może o to chodzi [...]

7 grudnia 2014, 01:24Taron445 do­dał no­wy tek­st -Może o to chodzi [...]

2 grudnia 2014, 23:08Taron445 do­dał no­wy tek­st I żeb­rak może być [...]