Taron445

22 teksty – auto­rem jest Ta­ron445.

Za­kochaj­my się wspólnie w miej­scu, które­go przez­nacze­nie nie dosięgnie 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 lutego 2018, 23:33

Praw­dzi­wa woj­na toczy się w ser­cach nas wszys­tkich, prze­ciw­ko naszym zacho­waniom. Dob­ry­mi lub złymi. 

myśl • 8 września 2017, 01:31

Nie składam często obiet­nic. Za dużo dla mnie znaczą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 listopada 2015, 22:15

Zaw­sze byłem Twój, ale nig­dy niewolnikiem 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 października 2015, 01:28

Po­dob­no co nas nie za­bija to nas wzmoc­ni. Mam nową teorię, co nas nie za­bije to nas nie zabije. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 czerwca 2015, 22:52

-Może o to chodzi by zam­knąć się w swo­jej nienawiści?
-Możli­we, ale do­piero gdy wyj­dziesz z niej, będziesz niepokonana 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2014, 01:24

I żeb­rak może być królem wśród władców 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 grudnia 2014, 23:08

Przez Ciebie mam świet­ny zmysł percepcji 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 września 2013, 02:46

Jes­teśmy mis­trza­mi włas­nych światów 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 sierpnia 2013, 02:11

Jes­tem za sta­ry na gniew, po pros­tu mi przykro 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2013, 00:07
Taron445

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 lutego 2018, 23:33Taron445 do­dał no­wy tek­st Zakochajmy się wspólnie w [...]

9 września 2017, 07:31natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa woj­na toczy się [...]

9 września 2017, 05:40JaJo sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa woj­na toczy się [...]

8 września 2017, 08:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa woj­na toczy się [...]

8 września 2017, 06:06one drop for all sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa woj­na toczy się [...]

8 września 2017, 04:03JaJo sko­men­to­wał tek­st Prawdziwa woj­na toczy się [...]

8 września 2017, 01:31Taron445 do­dał no­wy tek­st Prawdziwa woj­na toczy się [...]

14 lutego 2016, 01:41Taron445 do­dał no­wy tek­st

12 listopada 2015, 23:17Cris sko­men­to­wał tek­st Nie składam często obiet­nic. [...] 

12 listopada 2015, 22:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie składam często obiet­nic. [...]